ממשלות מול רשתות: הקרב על נשמת האוצר

לממשלות יש שיקול דעת משמעותי ביחס לכלכלה ולמימון כיום, אך אלטרנטיבות מונעות רשת מבוזרות מאיימות על השליטה.

הדיון העיקרי שלנו: הקרב על נפש הכספים.

בפרק זה NLW בוחנת את תחרות הכוח בין ממשלות מחד ואת החלופות הפיננסיות המבוססות על רשת, אשר יעצבו מחדש את הכוח הזה. מעניין שבתחרות זו תאגידים עשויים למלא תפקיד שמיטיב עם שני הצדדים בזמנים שונים ובדרכים שונות.

מקור: https://www.coindesk.com/governments-networks-battle-finance