מרתון דיגיטל מנתקת את הקשר עם סילברגייט, מסיימת את קו האשראי כדי להגדיל את הנזילות

האם אתה בטוח שברצונך לבטל את הנעילה של הפוסט הזה?

ביטול נעילה שמאלה: 0