הנה מה שהשתנה בהצהרת הפד בספטמבר

זוהי השוואה בין הצהרת ועדת השוק הפתוח הפדרלי ביום רביעי לזו שפורסמה לאחר מכן של הפד previous policy-making meeting on July 29.

טקסט שהוסר מהצהרת יולי הוא אדום עם קו אופקי דרך באמצע.

טקסט שמופיע בפעם הראשונה בהצהרה החדשה מופיע באדום ובקו תחתון.

טקסט שחור מופיע בשתי ההצהרות.

Source: https://www.cnbc.com/2020/09/16/heres-what-changed-in-the-september-fed-statement.html